Dito sa aming asosasyon, maaaring magpa-register anytime para sa 「International Relations・International Relations Comprehension Supporters」

 ※Ang registration ay katulad rin sa (YIFA) Yamagata City International Relations Association

 

Ang Suppoter ay・・・??

Kapag ang aming association o iba pang mga organisasyon ay nangailangan ng mga supporters para sa mga gaganaping gawain, maari po naming ipakilala ang mga supporter na nakarehistro sa dito.Ang mga sumusunod

ay ang 5 klase ng supporter:

 

●Language Supporter 

May kakayahang makapag-interpret na gamit ang bihansang lenguwahe. (Example; Party or Seminar Guidance, Meeting Intrepreter)

 

●Japanese Language Supporter 

May kakayahayang makapag-turo  sa mga nais magaral ng Japanese language lesson. Para lamang po ito sa mga may karanasang magturo ng Japanese language o kaya nakapagaral ng communication class dito sa aming asosasyon. 

 

●Host Family 

Maaaring tumanggap ng mga dayuhan na darating upang makapag-homestay dito sa Yamagata. (2 tao mahigit ang kailangang naninirahan)

 

●International Comprehension Supporter 

May kakayahang magpakilala ng kultura ng bawat bansa sa mga paaralan o district area. Dayuhan na may kakayahang tumugon sa lenguwahe ng hapon o hapon na may kakayahang ipakilala ang kultura ng ibang bansa.

 

●Events Cooperator Supporter

Maaaring makapag-cooperate sa aming mga International Relations events at Word Cafe.

 

 

Maaring pong magpa-rehistro kahit sino na interesado sa mga gawaing ito. 

 

 

Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!
Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

(公財)山形県国際交流協会
990-8580
山形市城南町1-1-1 

霞城セントラル2F
TEL
 023-647-2560 

FAX 023-646-8860