Welcome to AIRY

Open: Mula Martes ~ Linggo, 9:30am ~ 6pm

 

Close: Tuwing Lunes, National Holidays, New Year (Dec.29 ~ Jan.3)

≪NEW≫

COVID-19

 

【Sa lahat ng mga Dayuhan】

Kung kayo po ay may mga alalahanin tungkol sa corona, tumawag at komunsulta lang po sa AIRY. 

TEL:023-646-8861

Para sa detalye ➡ こちら

 

Hinihingi po namin ang inyong Kooperasyon sa「Questionnaire Survey Para Sa Mga Foreign Residents Ng Yamagata」na ipinatutupad ng Yamagata Prefecture

 

Please click➡ こちら

 

 【Paalala mula sa AIRY】

 

Maaari na pong magamit ang ating Salon, Volunteer Room at

 

Training Room

 

Para mapigilan ang pagkalat ng sakit na corona virus sa paghiram ng training room,         gawin po natin ang mga sumusunod:

・ Iwasan ang magkulob, magkumpulan, maghawakan

・ Mag-mask, maghugas ng kamay, kunin ang temperatura ng katawan, buksan ang           pintuan

・ Alamin ang mga pangalan, telephone no. at iba pang mga sasali

・ Alamin  ang mga sasali na 「sa loob ng 2 linggo ay hindi nanggaling sa ibang                 bansa o sa lugar kung saan nagkaroon ng sakit na corona virus 

・ Alamin kung ang kasali ay 「may lagnat」

・ Pakiusapan ang mga sasali na「huwag lumabas ng Yamagata Prefecture」

Mga Impormasyong Kaugnay Sa COVID-19

 

【Mahalagang Impormasyon

 

Sa pagdeklara ng State of Emergency dahilan sa kumakalat na impeksyon

ng bagong corona virus, mula April 21,2020 ang AIRY ay tutugon sa inyong

mga katanungan sa mga sumusunod na paraan na nasa ibaba. 

1 Dinagdagan po namin ang mga paraan ng counseling 

   Tanggapan para sa Foreign Couseling 

 

NEW ○ Mayroon pong itinalagang telephone number

 

・Japanese:023-646-8861(Tuesday ~ Saturday 10:00~17:00

・Korean    :023-646-8861(Thursday & Saturday 10:00~14:00

・Portuges :023-646-8861(Wednesday 10:00~14:00

・Tagalog   :023-646-8861(Friday 10:00~14:00

 

・Chinese090-4635-2560(Tuesday & Friday 10:00~14:00

English   080-3333-6097(Tuesday ~ Saturday 10:00~17:00 

Vietnam 080-4517-7523 2nd4th Saturday10:00-14:00

 

 

NEW ○ Maaaring kumontak sa LINE 

 

【Add Friend】https://lin.ee/eNnxjMi

⚪︎By mail:Makipag-ugnayan gamit ang form na ito. ➡ この フォーム

     ⚪︎Tumawag muna sa telepono kung nais makipag-uganayan ng personal.

NEW ○ Maaaring kumontak sa Messenger (Facebook)

 

Account:AIRY山形県国際交流協会

                 AIRY Yamagataken Kokusai Kouryu Kyoukai

User's Name:@airyamagata

 

                          https://www.facebook.com/airyamagata


2 Ang mga impormasyon para sa Corona Virus ay ipinapalabas po sa aming     HPInstagramFacebookTwitter.

New!

Ministry of Health, Labor and Welfare:

LISTAHAN NG MGA SISTEMA NA MAKAKATULONG SA MGA TAONG MAY PANGANGAILANGAN SA PAMUMUHAY

 

New!

Ministry of Justice:

Suporta sa pagpapanatili ng trabaho para sa mga Technical Trainee na nahihirapan sa pagpapatuloy ng pagsasanay sa intern dahil sa epekto ng COVID-19

 

Mekanismo upang makatulong sa mga taong may pangangailangan dahil sa pagbabago ng kanilang trabaho at kondisyon ng pamumuhay na dulot ng COVID-19 

Paki-tignan. Ito po ay madaling maintindihan na nakasulat sa easy japanese language.

                Bagong Impormasyon Mula Sa Immigration Service Agency                                                                                                                                           

                                                                                                                                                       May 12, 2020

                                                                                                         Immigration Services Agency

 

 

Extension ng period sa pagtanggap ng aplikasyon at extension ng aplikasyon ng examination results para maiwasan ang pagkalat ng sakit na coronavirus (COVID-19) 

 

〇Extension ng period sa pagtanggap ng aplikasyon

Kaugnay ng iba't ibang mga pangyayari na nauugnay sa epekto ng COVID-19 at mga pananaw  sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19, bilang isang hakbang upang mabawasan ang kasikipan (siksikan) sa “Residence Application Counter”, para sa pagtanggap ng application para sa change of residence status at mga aplikasyon upang ma-extend ang period of stay ng mga foreign nationals na ma-eexpired sa Marso, Abril, Mayo, Hunyo at Hulyo ay tatanggapin hanggang tatlong buwan mula sa araw ng expiration date.

(Note) [hindi kasama ang mga foreign nationals na may status of residence na "Designated Activities (Departure Preparation Period)"]

 

(Note1) Kasama dito ang kailangang mag-apply para sa acquisition of a status of residence ng               Marso, Abril, Maryo, Hunyo at Hulyo na ipinanganak dito sa Japan.               

(Note2) Tandaang mabuti na hindi makakaalis ng bansa kahit may re-entry permit o special re-               entry permit magmula o pagkatapos ng expiration date ng iyong period of stay.

 

〇Extension ng period para sa receipt ng mga examination results

The period for receipt of the examination results (issuance of a residence card, etc.) with regard to foreign nationals who have a residence card (mid to long-term residents) and have already applied for permission to change their status of residence or an application for extension of the period of stay is normally for two months from the date of expiration of the period but will be extended for a further three months instead. In order to prevent the spread of the novel coronavirus (COVID-19), please do not come to the Immigration Services Agency unless unavoidable.

 

 

Para sa mga Foreign Residents

 

Kami po ay nagbibigay ng suporta kung paano pirmahan ang 

 

ang application form para sa Special Cash Payments 

 

 

1. Ukol sa Special Cash Payments

 

〇 Dahilan sa marami na pong nahihirapan sa paglaganap ng covid 19, ang bawat 1 sa atin         ay makakatanggap ng 100,000 yen na tulong mula sa gobyerno.

 

〇 Ang mga makakatanggap ay kailangang naa-angkop sa mga sumusunod

 

 ・Mga naka-rehistro bilang residente hanggang May 27, 2020

 

 ・Mga may hawak na residence card na epektibo hanggang  May 27, 2020 

 

〇 Ang bawat 1 tao ay makakatangap ng 100,000 yen

 

2. Sa mga hindi naka-alam kung paano pirmahan  ang application form, maaari po namin            kayong suportahan sa iba't ibang lenguwahe o easy japanese language.

 

 Sa mga nais makipag-usap sa personal,  tumawag po lamang upang magpa-reserve 

 ( TEL 023-646-8861 

 

               Lenguwahe

Araw

(di kasama holiday)

Oras

Japanese

Martes ~ Sabado

10 am ~ 2 pm

English

Chinese

Martes & Biyernes

Portugues

Miyerkules

Korean

Huwebes & Sabado

Tagalog

Biyernes

Vietnam

Ika-2/ ika-4 na Sabado

 

 

3. Kung kayo po ay pupunta dito, dalhin lang po ang mga sumusunod

 

 ① Special Cash Payments Application Form(Pinadala sa inyong Application form

 

    ② Dokumentong nagpapakilala sa taong mag-aplay nito. Kopya ng alin sa mga                            sumusunod(Driver's License・Insurance Card・Pension Book)

 

    ③ Transfer destination(Bangko・Post Savings)Kopya ng page kung saan nakasulat                ang  account number  

         

4. Maaaring makipag-ugnayan sa telepono・e-mail・LINE・Messenger

 

TEL 023-646-8861 ・ E-mail  soudan@airyamagata.org    

 LINE 【Add Friend】https://lin.ee/eNnxjMi

 Messenger https://www.facebook.com/airyamagata/   

 

5. Hindi po kami tumatanggap ng mga mag-aaplay sa internet o ahente na pupunta dito.

 

Impormasyong Kaugnay Sa Corona Virus

 

Ministry of Internal Affairs and Communications : Gabay para sa Special Cash Payments

 

Marami na pong nahihirapan dahil sa kumakalat na bagong covid-19, kung kaya ang gobyerno ay nagpasya na magbigay ng 100,000 yen sa bawat 1 tao. 

Kumpirmahin po lamang ang mga detalye ng pamamaraan sa link na nasa ibaba.  

 

Filipino/Tagalog ➡(フィリピン語

 

○Application Form(Sample)  Pilipino  

 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000685979.pdf

 

 

 ( Ministry of Health, Labor and Welfare)

 Welfare Living Funds Loan System(Multilingual)

◎Maaaring pong makahiram ng pera sa pansamantalang kakailanganin ito.

 

Para sa mga taong nagaalala sa kanilang mga living expenses dahilan sa epekto ng corona virus! 

Guidance on Temporary Loan Emergency Funds

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html

 

(Japanese➡日本語、Easy Japanese➡やさしい日本語、English➡英語、Korean➡韓国語、Chinese➡簡体字、Vietnam➡ベトナム語、Portugal➡ポルトガル語、Spain➡スペイン語

 

山形県内の市町村社会福祉協議会 Location and Telephone number

 

 

 

Paghahanda Para Sa Impeksyon Ng Corona Virus (English、Chinese)

 

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

 

Information Related to COVID-19: Prime Minister of Japan and His Cabinet 

(Paki-click po ang website sa itaas)

 

 

NHK WORLD-JAPAN - NHK International Service

 

 https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/information/202004020600/

 

As the new coronavirus continues to spread, NHK WORLD-JAPAN is providing information in multiple languages.

 Ipinapa-alam po namin sa inyo ang mga bagay ukol sa Corona Virus sa iba't ibang lenguwahe. 

 

 Arabia Bengal Biruma Chinese English France Indonesia Japanese Korean Persian Portuges Russia Español Swahili Thai Turko Urudu    Vietnam

  

≪NEW≫

Nagsimula na po ang Foreign Counseling For Business ng One Stop Center General Counseling For Foreign Residents TEL:023-645-7600

 

【Oras ng Tanggapan】火曜日金曜日 10:00~16:00

 

<<Lectures and Events>>

≪NEW≫Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!
Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

(公財)山形県国際交流協会
990-8580
山形市城南町1-1-1 

霞城セントラル2F
TEL
 023-647-2560 

FAX 023-646-8860