Welcome to AIRY

Open: Mula Martes ~ Linggo, 9:30am ~ 6pm

 

Closed: Lunes, National Holidays, New Year (Dec.29th ~ Jan.3rd)

 

 

Listahan ng mga Foreign Consultation Offices sa Yamagata Prefecture

 

Organization NameTel.no

 Place

     Details

Supporting Language /

   Reception Time

Yamagata Prefecture

International Relations

Center  023-646-8861

FAX:023-646-8860

E-mail:

soudan@airyamagata.org

Yamagata

  City

 

 

Pang araw-araw

na Pamumuhay at

Pangkalahatang

Konsultasyon

InglesMartes ~ Sabado 

    10am ~ 5pm

Intsik: Martes at Biyernes

    10am ~ 2pm

Portuges: Miyerkules

    10am ~ 2pm

Korean: Huwebes at Sabado

    10am ~ 2pm

Tagalog:  Biyernes     

    10am ~ 2pm

Close tuwing Lunes,Holidays,

End and Beginning of the year

Yamagata City International

Relations Center

023-647-2275

FAX:023-647-2278

 

 

Yamagata

  City

 

 

 

 

 

 

Pangkaraniwang

Konsultasyon

Opening Hour 9:30am ~ 5pm

close tuwing Lunes,Holidays at

sa kasunod na araw kapag nagkataon

na holiday ang lunes,

End and beginning of the year)

English,Chinese,Korean at North Korean

Professional

Consultation

1st and 3rd Wednesday of the month  11am ~ 3pm

Administrative Personnel

Professional Counseling

English,Chinese,Korean/

North Korean

Iba pang lenguwahe; Tagalog,Portuges (Telephone Reservation)

Authorized NPO Foundation

(023-634-9830):

Karaniwang araw

(090-2365-1208):

 Pwede kahit Sabado o Linggo

(FAX:023-634-9884

E-mail:dzb23053@nifty.com

Or link@ivyjapan.ne.jp

Yamagata

  City

Pang araw-araw

na Pamumuhay at

Pangkalahatang

Konsultasyon

Interpreter /

Accompay  Support

(Medical,

Welfare, Law,

Educational

Situations)

Matutugunan anumang oras

English,Chinese,Korean,

  Portuges,Tagalog,Spanish,

 Thai,Russian

Interpretation by phone

Walang bayad hanggang 15 min./

 May bayad kapag tumagal

Kailangan ng reserbasyon kapag personal interview.

Ayon sa regulasyon ng IVY, ang

ibang lenguwahe maliban sa Japanese,Chinese,Korean ay kailaangan mag-share ng

 Transportation fee

(1000~2000)Yen

Para sa detalye, contact us or

see our Homepage

Association for Interna

tional Relations Yonezawa 0238-33-9146

FAX:0238-33-9147

E-mail:yira@omn.ne.jp

Yonezawa

  City

Pang araw-araw

na Pamumuhay at

Pangkalahatang

Konsultasyon

Martes ~ Linggo  10am ~ 5pm (Close tuwing Lunes/ 1st at

3rd Sunday of the month)

English (anytime)

Eksklusibong numero ng konsultasyon sa wikang Intsik: 090-2849-9145

Korean/North Korean

(kailangan ng resrbasyon)

Takahata-machi General

Relations Plaza

0238-52-5702

FAX:0238-52-5701

Takahata

  Town

 

Pang araw-araw

na Pamumuhay at

Pangkalahatang

Konsultasyon

Lunes ~ Biyernes 10am ~ 3:30pm

 English (anytime)

Dewa Shonai Kokusai Mura

0235-25-3600

FAX:0235-25-3605

090-9638-5600(English)

090-9638-5621(Chinese)

090-3645-9627

Korean/North Korean

090-7563-0936Japanese

Tsuruoka

  City

Pang araw-araw na Pamumuhay at

Pangkalahatang

Konsultasyon

Interpetation

(Medical,Education,Welfare

At iba pa)

Martes~Linggo 8:30~5:15 (close

every Monday)

Matutugunan anumang oras sa English,Chinese,

Korean/North Korean. 24oras sa cellphone

Para sa iba pang lenguwahe, kailangan ng reserbasyon:

Tagalog,Spanish,Thai,Russian,Portuges,

Taiwan

Sakata City International Relations Salon

0234-26-5615

 Sakata

  City

Pang araw-araw

na Pamumuhay at

Pangkalahatang Konsultasyon

Lunes ~ Biyernes  9am ~ 4pm

Chinese (anumang oras)

English,Thai, Korean/North Korean, Russian

(kailangan ng reserbasyon)

Association for

International Relation

Relations of Shonai Town

0234-42-0228)  

 Shonai

  Town

 

Pang araw-araw

na Pamumuhay at

Pangkalahatang

Konsultasyon

Lunes ~ Biyernes

 9am ~ 5:15pm

Chinese

≪NEW≫

2017年

7月

28日

Mga Event Sa Buwan Ng Agosto

 

Araw

  Oras

 Mga Events

 Lugar

        5

    Sabado

 

    4pm

                           Hanagasa Parade

      (2 Trainee from South America will participate)

    Yamagata

        City

       12

    Sabado

 

    2~4pm

                                World Café

                              (Sri Langka)

Training Room

       24

    Huwebes

 

   6:30am

Japanese Language Class

  N2 Class Pre Test

    Volunteer

       Room

  

 

26

    Sabado

 

    2pm

           

Cho’s China Time (2)

 Training Room            A

 

      2pm

                             Korean Culture

                             Talk Salon (2)

 Training Room            B

  

 

  29

    Martes

 

  10:30am

                   Japanese Language Class

       Comprehensive Intermediate Class Pre Test

      Volunteer

      Room

 

    6:30pm

                    Japanese Language Class

                 N2 Class  (Opening Ceremony)

 

   Training

  Room

 

 

   31

  Huwebes

 

  10:30am

                    Japanese Language Class

               Let’s Go Intermediate Level Pre Test

 

 

  Training Room

 

 

    6:30pm

                      Japanese Language Class

                                 N2 Class

 

 

 

0 コメント

2017年

7月

07日

Mga Events Sa Buwan Ng Hulyo

Araw

   Oras

  Mga Event

Lugar

 

         4

  Martes

 

   10:30am

 

   

               Japanese Language Class

  Comprehensive Intermediate Class

 

 

 Training Room

 

   6:30pm

 

 N2/N3 Class

 

  

 

 6

   Huwebes

 

   10:30am

       

                 Japanese Language Class

       Comprehensive Intermediate Class

 

 

 

  Training Room

 

 

     6:30pm

                      

                         N2/N3 Class

         

           JET Japanese Language Class

 

 

 8

  Sabado

   

    2pm

                 

                          World Café

                  ( CIR Farewell Party)

 

 

 

 

 

     

        11

    Martes

 

     10am

 

 

         Pagbisita ng mga 2ndyear Students ng Sagae     Senior Highschool   (Research)

 

Receoption Hall

 

   10:30am

                 

                Japanese Language Class

          Comprehensive Intermediate Class

 

 

Training Room

 

 

  6:30pm

               

                          N2/N3 Class

       

           JET Japanese Language Class

  

 

13

   Huwebes

 

   10:30am

             

               Japanese Language Class

     Comprehensive Intermediate Class

 

 

 

  Training Room

 

 

    6:30pm

                Japanese Language Class

                         N2/N3 Class

         

           JET Japanese Language Class

        14

 Biyernes

 

   6pm~8pm

 

     

                      Kajo Central Festival

 

 

  Garden Plaza

 

 

18

  Martes

 

   10:30am

     

        Japanese Language Class

        Comprehensive Intermediate Class

 

 

  Training Room

 

    6:30pm

                   

                           N2/N3 Class

                    Completion Ceremony

 

 

        20

   Huwebes

  

 

8:20am

             Maligayang Pagdating ng mga

      Trainee mula sa South Amerika

            To Yamagata~3pm

 

  Narita Airport

 

    10:30an

 

               

              Japanese Language Class

           Comprehensive Intermediate Class

 

 Training Room

 

 

     22

    Sabado

 

   10:30am

         

               Lecture for Chinese Culture (1)

                         (China Time)

 

 

Training Room            A

 

        2pm

  

                Korean Culture (Talk Salon) 1

    

          25

     Martes

 

   10:30am

                  Japanese Language Class

          Comprehensive Language Class

                   Completion Ceremony

 

 Training Room

0 コメント

2017年

6月

02日

Mga Event Sa Buwan Ng Hunyo

Araw

Oras

Mga Event

Lugar

 

          1

  Huwebes

 

 10:30am

 

             Japanese Language Class

Comprehensive Intermediate Class

 

 

  Training Room

 

  6:30pm

Japanese Language Class

N2/N3 Class

  

 

 6

     Martes

 

   10:30am

             Japanese Language Class

    Comprehensive Intermediate Class

 

 

 

 Training Room

 

 

    6:30pm

            Japanese Language Class

                           N2/N3 Class

       JET Japanese Language Class

    

  

  8

    Huwebes

 

  10:30am 

             Japanese Language Class

    Comprehensive Intermediate Class

 

 

 

 Training Room

 

 

  6:30pm

             Japanese Language Class

                       N2/N3 Class

        JET Japanese Language Class

         10

     Sabado

   

         2pm

 

                        World Cafe

 

 

 Reception Hall

  

 

13

      Martes

  

 

  10:30am

               Japanese Language Class

Comprehensive Intermediate Class

 

 

 

 Training Room

 

 

    6:30pm

              Japanese Language Class

                          N2/N3 Class

         JET Japanese Language Class

  

 

 

15

Huwebes

 

 

   10:30am

             Japanese Language Class

  Comprehensive Intermediate Class

 

 

 

Training Room

 

 

 

    6:30pm

            Japanese Language Class

                       N2/N3 Class

       JET Japanese Language Class

  

          17

     Sabado

 

     2pm

   

                 Let’s talk in English!

 

 Training Room

       19

Lunes

 

 

     1pm

    

                IVY Legal Group Study

 

  Farah

 

 

      20

       Martes

  

 

  10:30am

            Japanese Language Class

   Comprehensive Intermediate Class

 

 

 

 Training Room

 

 

 

   6:30pm

 

             Japanese Language Class

                        N2/N3 Class

        JET Japanese Language Class

 

 

 22

   Huwebes

 

 10:30am

             Japanese Language Class

   Comprehensive Intermediate Class

 

 

Training Room

 

 

   6:30pm

            Japanese Language Class

                       N2/N3 Class

          JET Japanese Language Class

        24

   Sabado

 

 

      2pm

             CIR Multicultural Lecture

                          (China)

 

 Training Room

  

 

 

   27

     Martes

 

   10:30am

              Japanese Language Class

    Comprehensive Intermediate Class

 

 

 

 Training Room

 

 

 

    6:30pm

              Japanese Language Class

                       N2/N3 Class

           JET Japanese Language Class

 

          28

  Miyerkules

 

 

     1:30pm

         Workshop for Foreign Consultation

                        Personnel

 

Training Room

   

 

   29

    Huwebes

 

 

  10:30am

              Japanese Language Class

      Comprehensive Intermediate Class

 

 

 

 Training Room

 

 

 

     6:30pm

              Japanese Language Class

                         N2/N3 Class

            JET Japanese Language Class

 

 

0 コメント

2017年

5月

19日

Mga Events Sa Buwan Ng Mayo

Araw

    Oras

Mga Event

Lugar

 

          2

 Martes

 

10:30am

 

             Japanese Language Class

Comprehensive Intermediate Class

 

 

Training Room

 

    6:30pm

Japanese Language Class

N2/N3 Class

  

 

 9

    Martes

 

  10:30am

            Japanese Language Class

   Comprehensive Intermediate Class

 

 

 

Training Room

 

    6:30pm

            Japanese Language Class

                           N2/N3 Class

        JET Japanese Language Class

    

  

 11

    Huwebes

 

   10:30am

            Japanese Language Class

    Comprehensive Intermediate Class

 

 

 

Training Room

 

   6:30pm

            Japanese Language Class

                       N2/N3 Class

        JET Japanese Language Class

         13

   Sabado

      2pm

                         World Cafe

 Reception Hall

  

 

16

    Martes

 

 

   10:30am

               Japanese Language Class

Comprehensive Intermediate Class

 

 

 

 Training Room

 

 

 

   6:30pm

              Japanese Language Class

                       N2/N3 Class

        JET Japanese Language Class

  

 

18

Huwebes

 

 

    10:30am

             Japanese Language Class

     Comprehensive Intermediate Class

 

 

 

 Training Room

 

 

 

    6:30pm

            Japanese Language Class

                      N2/N3 Class

         JET Japanese Language Class

         20

    Sabado

        2pm

                  Let’s talk in English!

Training Room

  

 

    23

     Martes

  

 

   10:30am

              Japanese Language Class

     Comprehensive Intermediate Class

 

 

 

Training Room

 

 

 

     6:30pm

 

             Japanese Language Class

                        N2/N3 Class

         JET Japanese Language Class

 

 

 25

   Huwebes

 

 

   10:30am

           Japanese Language Class

       Comprehensive Intermediate Class

 

 

 

Training Room

 

 

 

     6:30pm

           Japanese Language Class

                           N2/N3 Class

          JET Japanese Language Class

         27

    Sabado

       2pm

               CIR Multicultural Lecture

                             (Korean)

Training Room

  

 

  30

    Martes

 

    10:30am

           Japanese Language Class

    Comprehensive Intermediate Class

 

 

Training Room

 

 

   

       6:30pm 

             Japanese Language Class

                     N2/N3 Class

            JET Japanese Language Class

 

 

2017年

3月

24日

Mga Events Ngayong Buwan ng Abril

 

 

 Araw

     Oras

Events

Lugar

     4

     Martes

 

     6:30pm

Japanese Language Class

    N2/N3 Class (Class Opening Ceremony)

 

 

    Training Room

           6

   Huwebes

 

     6:30pm

             Japanese Language Class

                           N2/N3 Class

 

    Training Room

          8

     Sabado

 

        2pm

    

                        World Cafe

 

 

     Reception Hall

  

 

   11

     Martes

 

 

   10:30am

 

              Japanese Language Class                       Comprehensive Intermediate Class

             (Class Opening Ceremony)

 

 

      Training Room

    6:30pm

              Japanese Language Class

                        N2/N3 Class

  

 

     13

  Huwebes

 

    10:30am

              Japanese Language Class

       Comprehensive Intermediate Class

 

 

 

     Training Room

 

     6:30pm

                         N2/N3 Class

 

        15

  Sabado

   

        2pm

             

                 Let’s talk in English!

 

 

     Training Room

 

     18

     Martes

 

   10:30am

               Japanese Language Class

       Comprehensive Intermediate Class

 

 

     Training Room

 

   

     6:30pm

                         N2/N3 Class

 

 

  20

   Huwebes

 

    10:30am

               Japanese Language Class

        Comprehensive Intermediate Class

 

 

     Training Room

 

     6:30pm

                         N2/N3 Class

 

         22

    Sabado

         2pm

                   International Corner

           

     Training Room

 

         25

     Martes

 

     10:30am

                Japanese Language Class

         Comprehensive Intermediate Class

 

     

     Training Room

 

       6:30pm

                          N2/N3 Class

 

         27

   Huwebes

 

     10:30am

               Japanese Language Class

         Comprehensive Intermediate Class

 

      Training Room

0 コメント
Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

なんとかしなきゃ!プロジェクト
なんとかしなきゃ!プロジェクト
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!

〒990-8580

Yamagata City Jonan-Machi

Kajo Central, 2nd Floor

Yamagata Prefecture International Exchange Center 

Tel: 023-647-2560  Fax. 023-646-8860