Mức lương tối thiểu ở Yamagata là 790 yên:Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

Đây là quy tắc tối thiểu khi tuyển dụng và cả khi làm việc.

Cả người sử dụng lao động và người lao động đều cần phải xác nhận mức lương tối thiểu.

 

Mọi thắc mắc liên quan đến mức lương tối thiểu, vui lòng liên hệ với Sở Lao động Yamagata hoặc Văn phòng kiểm định tiêu chuẩn lao động gần nhất. Địa chỉ trang web của Sở Lao động Yamagata:

https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/

Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!
Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

(公財)山形県国際交流協会
990-8580
山形市城南町1-1-1 

霞城セントラル2F
TEL
 023-647-2560 

FAX 023-646-8860