Hướng dẫn về Tiền trợ cấp cố định đặc biệt

Đây là khoản tiền trợ cấp 100.000 yên cho mỗi người.

Chúng tôi giảm đến mức tối thiểu những hạng mục mà các bạn phải điền khi thực hiện

thủ tục đăng ký.

Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!
Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

(公財)山形県国際交流協会
990-8580
山形市城南町1-1-1 

霞城セントラル2F
TEL
 023-647-2560 

FAX 023-646-8860