PAGUSAPAN NATIN

                           PAGUSAPAN NATIN

                             Ibat-ibang Tema

 Mula sa taon 2020 mayroong inihahandang mala- king pagbabago sa sistema ng edukasyon. Sama-

nyo po kaming pagisipan kasama ang ating bisita-

ng guro, kung ano ang maaari nating magagawa

ngayon para sa kapakanan ng mga bata.

Special Guest: Nagafuji Setsuko 

     Yamagata Kodomo Nihongo Support Net Representative at Teacher na may karanasang magturo bilang suporta sa pagaaral sa paaralan.

Kailan: Febuary 4, 2017 (Sabado)

             1:30pm~3:30pm

 Saan: Yamagata-ken Kokusai Kouryu Center

            Reception Hall ( 2nd flr. Kajo Central )

Ano ang gagawin:(1)Aalamin ang mga gastusin sa edukasyon ng mga bata sa pagpasok sa  highschool o kolehiyo.(2) Maaaring magtanong ng mga bagay na nais malaman o maunawaan.

Fee: Walang bayad /  Sa nais sumali tumawag lang o mag mail (hanggang Feb.3)

Tel:023-646-8861/Email:soudan@airyamagata.org

Sino: Mga foreign residence pati rin ang kanilang kapamilya na nakatira sa Yamagata

you have to shoulder your own parking fee

 ・May mga language supporter po kami ng English

,Chinese,Korean,Portuges at Tagalog

 

Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

なんとかしなきゃ!プロジェクト
なんとかしなきゃ!プロジェクト
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!

〒990-8580

Yamagata City Jonan-Machi

Kajo Central, 2nd Floor

Yamagata Prefecture International Exchange Center 

Tel: 023-647-2560  Fax. 023-646-8860