Mga Events Para Sa Buwan Ng Hunyo

 Araw

    Oras

    Mga Event

Lugar

 

         

            2

  Huwebes

 

    10:30am

 

             

                 Japanese Language Class

   Comprehensive Intermediate Class

 

 

    Training Room

 

      6:30pm

 

     Japanese Language Class

N2/N3 Class

  

 

      7

        Martes

 

    10:30am

    

                Japanese Language Class

        Comprehensive Intermediate Class

 

 

    Reception Hall

 

      6:30pm

             

               Japanese Language Class

                            N2/N3 Class

    

           9

    Huwebes

 

    10:30am

             

                Japanese Language Class

        Comprehensive Intermediate Class

 

   

   Training Room

 

      6:30pm

     

                Japanese Language Class

                         N2/N3 Class

     

           11

      Sabado

     

          2pm

               

                            World Cafe

 

    Recepton Hall

  

 

14

       Martes

 

 

   10:30am

  

                 Japanese Language Class

    Comprehensive Intermediate Class

 

 

    Training Room

 

 

      6:30pm

    

                Japanese Language Class

                          N2/N3 Class

  

 

  16

   Huwebes

 

    10:30am

     

              Japanese Language Class

      Comprehensive Intermediate Class

 

 

  Training Class

 

     6:30pm

 

    

              Japanese Language Class

                           N2/N3 Class

 

        17

    Biyernes

 

     1:30pm

 

                Pagaaral ukol sa batas

                              (IVY)

 

FARAH

  

         18

 Sabado

 

       2pm

    

                         Let’s talk in English!

 

 Training Room

  

 

     21

Martes

 

 

   10:30am

   

               Japanese Language Class

        Comprehensive Intermediate Class

 

 

  Training Room

 

 

     6:30pm

           

               Japanese Language Class           

                        N2/N3 Class

 

 

     22

   Huwebes

 

 

   10:30am

      

                 Japanese Language Class

         Comprehensive Intermediate Class

 

 

    Training Room

 

 

    6:30pm

  

                Japanese Language Class

                         N2/N3 Class

  

         25

   Sabado

 

        2pm

 

     Ating alamin ang Kultura at Tradisyon

               ng Bansang Korea

 

  Training Room

 

 

  28

      Martes

 

 

   10:30am

     

             Japanese Language Class

     Comprehensive Intermediate Class

 

 

    Training Room

 

 

      6:30pm

 

            Japanese Language Class

                   N2/N3 Class

  

      30

 Huwebes

 

   10:30am

     

            Japanese Language Class

   Comprehensive Intermediate Class

 

 

Training Room

 

Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!
Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

(公財)山形県国際交流協会
990-8580
山形市城南町1-1-1 

霞城セントラル2F
TEL
 023-647-2560 

FAX 023-646-8860