My Number System

“My Number” System (Social SecurityTax Number)

 

1 Mula October ay magsisimula nang ipadala ang ating mga sariling “My Number”!

Malapit na pong magsimula ang “My Number System” dito sa Japan.

Ang bawat isang tao ay may sariling numero, ito ay importante dahil ito ay kinakailangang gamitin sa mga pamamaraan sa munisipyo at iba pa.

Mula ngayong October 2015, ang munisipalidad ay magpapadala po sa atin ng envelope (sa mga naka-rehistrong address sa munisipyo)

Ang envelope ay may nilalaman na “Notification Card” kung saan nakasulat ang inyong sariling numero.

2 Pag-ingatang mabuti ang inyong “My Number”!

Itago pong mabuti ang inyong “Notification Card”, huwag ninyo itong iwawala o sisirain.

Huwag po ninyong ipagsasabi sa ibang tao ang inyong sariling numero, upang hindi ito magamit sa iligal na pamamaraan.

3 Tayo po ay bibigyan ng “Sariling Number Card”!

  Sa “Sariling Number Card”, nakasulat ang “My Number” na magagamit natin bilang ID.

  Mayroon din pong ibang munisipalidad, kung saan maaari ding makakuha ng residence certificate sa mga convenience store, kaya’t napaka –convenient.

  Para mabigyan ka ng “Sariling Number Card”, sulatan at ipadala ang application form na nakalakip sa “Notification Card” na ipinadala sa iyo.

4 Kung may katanungan?

  Maaaring tignan sa homepage o kaya tumawag po lamang sa telepono na naka-sulat sa ibaba. Maaari ding magtanong sa opisina ng munisipyo na inyong tinitirhan.

 

● Homepage

 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html

● Call Center

  0570-20-0291(English/Chinese/Korean/Spanish/Portuges)

  Mula October 1, 2015 hanggang March 31, 2016

  Mula Lunes hanggang Biyernes 9:30am ~ 8pm

  Sabado/Linggo/Holiday 9:30am ~ 5:30pm

  (Hindi po available kapag New Year’s holiday)

May call charge kapag gumamit ng Navi- Dial.

Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!
Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

(公財)山形県国際交流協会
990-8580
山形市城南町1-1-1 

霞城セントラル2F
TEL
 023-647-2560 

FAX 023-646-8860