POPULATION CENSUS 2015

                   Population Census 2015

 

  Impormasyon ukol sa Population Census 2015


 Ang Japanese government ay magsasagawa ng population census mula sa October 1, 2015. Ang

survey na ito ay isasagawa batay sa batas at saklaw sa pamumuhay dito sa Japan, regardless kung anuman ang inyong nasyonalidad.

 Ito ay kailangan nating sagutin ayon sa batas.Ang mga data na makokolekta ay gagamitin bilang basehan sa pagpa-plano sa siyudad at iba pang paraan na magagamit  ng mga foreign residents gayundin ng mga Japanese citizen. ang mga impormasyon ay hindi gagamitin sa mga immigration control, police investigations at iba pa.

 Huwag po kayong mag-alala dahil ang mga personal na impormasyon ay mananatiling konpidensyal at nasa mahigpit na protekyon ng National Statistics Act.

 Para sa detalye sa English language, paki-access po lamang sa homepage ng Statistics Bureau / National Statistics Center na nakasulat sa left side ng form na ito.

Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!
Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

(公財)山形県国際交流協会
990-8580
山形市城南町1-1-1 

霞城セントラル2F
TEL
 023-647-2560 

FAX 023-646-8860