Paalala ng Immigration Bureau, Ministry of Justice Para sa mga Permanenteng Residente

 Para sa mga permanenteng residente na may hawak pa ng alien registration card (alien card) ay kinakailangan nang magpalit ng resident card bago lumagpas sa mga sumusunod na petsa.

 

     Nasa edad na 16 na taong gulang pataas , mula July 9, 2012

                                                       

                                                                                > Hanggang July 8,2015

 

 〇 Nasa edad  na 16 na taong gulang pababa ,si mula sa July 9, 2012

 

        ・ Nasa edad na 16 na taon gulang , bago dumating  ang July 8,2015

             

                                                                               > Hanggang sa pang 16th na kaarawan

 

        ・Nasa 16 na taong gulang sa araw ng July 9, 2015 o pagkatapos ng araw na ito

 

                                                                               > Hanggang July 8,2015

 

 

Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!
Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

(公財)山形県国際交流協会
990-8580
山形市城南町1-1-1 

霞城セントラル2F
TEL
 023-647-2560 

FAX 023-646-8860