公益財団法人山形県国際交流協会 AIRY

ブログ

Bản tin AIRY số 101 đã được phát hành

・Bạn có muốn tham gia những sự kiện và khóa học do CIR (nhân viên giao lưu quốc tế) tổ chức không?

・Phỏng vấn Ms. Kunrathida Tompbeth, người Thái, là người nước ngoài đang làm việc tại Yamagata (là nhiên cứu sinh, đang sống tại Tsuruoka)

・「Phỏng vấn các tổ chức giao lưu quốc tế trong tỉnh」 Tổ chức pháp nhân NPO xúc tiến văn hóa nghệ thuật Shinjo

・Các tổ chức được lựa chọn nhận trợ cấp để hỗ trợ thúc đẩy hoạt động tổ chức giao lưu quốc tế

・Dân số người nước ngoài đang sinh sống trong tỉnh, tính theo quốc tịch thì lần đầu tiên Việt Nam chiếm số lượng đông nhất

・Dự án hỗ trợ người tị nạn Ukraina ở Yamagata bắt đầu

・Hội thảo về hiểu biết đa văn hóa 「Nhìn ra thế giới…」Có thể hỗ trợ nhân đạo cho những người dưới sự cai trị của quân đội không? Thực hiện từ trường hợp Myanmar

・Một chút về JICA : Syria là nước nào?

・Đang tuyển người trợ giúp!

・Hướng dẫn sử dụng cơ sở vật chất của trong tâm giao lưu quốc tế tỉnh Yamagata

Xem file PDF tại đây