公益財団法人山形県国際交流協会 AIRY

Giới thiệu về AIRY

Giới thiệu về AIRY

Hiệp hội được thành lập vào tháng 4 năm 1991 nhằm thúc đẩy trao đổi quốc tế trong Tỉnh và tạo ra một xã hội cùng tồn tại đa văn hóa.

Từ năm 2001, cùng với việc vận hành quản lý với tên gọi là “Trung tâm trao đổi quốc tế Yamagata”, là cơ sở cơ bản để trao đổi quốc tế trong Tỉnh. Và kể từ năm 2020, được hoạt động với tên gọi “Trung tâm một cửa tư vấn toàn diện dành cho người nước ngoài tại Tỉnh “.

Cư dân người nước ngoài trong tỉnh đạt số lượng cao nhất từ trước đến nay với số lượng 7,955 người tính đến cuối tháng 12 năm 2022, trong đó số lượng lao động người nước ngoài tăng lên đáng kể, và lần đầu tiên số lượng người Việt nam dẫn đầu tính theo quốc tịch. Ngoài ra, những hoạt động và thay đổi khác nhau trên thế giới bao gồm văn hóa, công nghệ, thông tin, y tế và môi trường sẽ có tác động lớn đến cuộc sống và hoạt động kinh tế sau này của người dân trong tỉnh.

Dựa trên tình hình đó, hiệp hội bắt đầu cung cấp tư vấn đa ngôn ngữ cho người nước ngoài và tư vấn cho các công ty về việc tuyển dụng người nước ngoài, cũng như tổ chức các lớp học tiếng Nhật, đào tạo hỗ trợ học tiếng Nhật và hỗ trợ người nước ngoài trong trường hợp thiên tai, ngoài ra còn có các hội thảo và sự kiện liên quan đến giao quốc tế và hiểu biết đa văn hóa.

Bằng những nỗ lực này, trước hết là sự hợp tác của cư dân trong tỉnh, những người hỗ trợ giao lưu quốc tế (tình nguyện viên) và các thành viên hỗ trợ, đồng thời liên kết với các hiệp hội giao lưu quốc tế trong tỉnh thành, JICA Tohoku, các trường đại học, công ty và các tổ chức kinh tế trong tỉnh, các tổ chức phúc lợi , v.v., để thúc đẩy giao lưu quốc tế trong tỉnh và hiện thực hóa một xã hội đa văn hóa.

Chúng tôi mong muốn nhận được sự thấu hiểu, hỗ trợ và hợp tác cho các dự án và nhiệm vụ ​​​​của hiệp hội từ tất cả mọi người – công dân trong Tỉnh và những người đang tham gia vào giao lưu quốc tế và cùng tồn tại đa văn hóa trong các lĩnh vực khác nhau trong Tỉnh.

            Hội trưởng

           Watanabe Masakazu