公益財団法人山形県国際交流協会 AIRY

Tiếng Việt

Thông tin về tiêm phòng Corona

Vaccine Corona là tiêm phòng miễn phí, được chính phủ tài trợ hoàn toàn

Vui lòng tham khảo quy trình tiêm phòng dưới đây