公益財団法人山形県国際交流協会 AIRY

お知らせ

Mời đăng ký tham gia hội phát triển cộng đồng đa văn hóa 2/12(T7) Tham gia qua Zoom

Đăng ký tham gia tai đây

Khi dân số giảm và những thay đổi trong cơ cấu dân số học diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh như hiện nay, để duy trì một xã hội sôi động trong tương lai, cần tạo ra một xã hội nơi nguồn nhân lực đa dạng, bao gồm cả người nước ngoài, có thể đóng vai trò tích cực.
Trong buổi hội thảo này, Mr.Taro Tamura, giám đốc đại diện Viện Nghiên cứu Diver City, sẽ trò chuyện về đề tài này: “Tại sao chúng ta cần xây dựng một xã hội đa văn hóa?” và ” Làm thế nào để đạt được điều này?”

1 Thời gian:2/12/2023(T7)14:00~16:00

2 Hình thức tham gia:Online(Zoom)

3 Thỉnh giảng: Mr. Tamura Taro – Giám đốc đại diện Viện nghiên cứu Diver City

Mr. Tamura Taro sinh ra ở thành phố Itami, tỉnh Hyogo. Ngay sau trận động đất lớn Hanshin, ông đã tham gia thành lập “Trung tâm thông tin động đất người nước ngoài” để cung cấp thông tin cho các nạn nhân người nước ngoài.  
Kể từ tháng 1 năm 2007, với tư cách là đại diện của Viện Nghiên cứu Diver City, ông đã tham gia vào các chiến lược đa dạng cho CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) và tạo ra các biện pháp để chính quyền địa phương xem xét đến sự đa dạng hóa xã hội.
Thành viên của “Hội đồng chuyên gia về hiện thực hóa xã hội chung sống với người nước ngoài”, một hội nghị cấp bộ liên quan về việc tiếp nhận và cùng tồn tại nguồn nhân lực nước ngoài (2021)
Thành viên Bộ Tư pháp, Cơ quan Quản lý cư trú xuất nhập cảnh, “Ủy ban nghiên cứu về vai trò của Hỗ trợ Toàn diện Điều phối Nhân lực” (2022)

4 Phí tham gia:Miễn phí

5 Cách đăng ký

 Vui lòng đăng ký qua Email: info@airyamagata.org, Googleフォーム参加申込書

チラシPDF