公益財団法人山形県国際交流協会 AIRY

相談窓口

こんにちは!
Hello!

안녕!

你好!

Olá!

Kamusta!

Xin chào!

Chúng tôi là Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Yamagata.

Bạn có khó khăn gì trong cuộc sống ở Nhật không?

Nếu có khó khăn gì, hãy sử dụng quầy tư vấn dành cho người nước ngoài tại Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Yamagata!

Không biết tiếng Nhật hay tiếng Anh cũng vẫn có thể liên lạc tư vấn được.

Hãy bấm vào link dưới đây hoặc nhập 「山形県国際交流協会 相談する」để tìm kiếm.
https://www.airyamagata.org/%E7%9B%B8%E8%AB%87%E3%81%99%E3%82%8B/

Khi truy cập vào trang web sẽ xem được những thông tin như dưới đây.

Số điện thoại:023-646-8861(Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài)

Tiếng Nhật      Từ T3 đến T7 10:00 – 17:00
Tiếng Anh    Từ T3 đến T7 10:00 – 17:00
Tiếng Hàn  T5&T7 hàng tuần 10:00 – 14:00
Tiếng Trung    T3&T6 hàng tuần 10:00 – 14:00
Tiếng Português (Brazil)  T4 hàng tuần 10:00 – 14:00
Tiếng Tagalog (Philippines)  T6 hàng tuần 10:00 – 14:00
Tiếng Việt  T7 của tuần 2&4 10:00 – 14:00

Có thể liên lạc tư vấn qua emai và LINE.

Hơn nữa, cũng có thể trao đổi với những chuyên gia về pháp luật.

Vui lòng xem chi tiết trang「相談する」 của Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Yamagata.

https://www.airyamagata.org/%E7%9B%B8%E8%AB%87%E3%81%99%E3%82%8B/

Nếu có gì bất cứ khó khăn hay lo lắng thì đừng ngần ngại trao đổi nhé.