公益財団法人山形県国際交流協会 AIRY

相談窓口

Hello Work là cơ quan chính phủ nơi giới thiệu công việc và hướng
dẫn cách tìm việc miễn phí.

○ Một số văn phòng Hellowork có thể tư vấn qua điện thoại bằng tiếng nước ngoài.
○ Vui lòng xem chi tiết bên dưới ↓↓↓