公益財団法人山形県国際交流協会 AIRY

相談窓口

🌷Lịch tư vấn tiếp theo là 16/8/2024🌷

※Hãy liên hệ tư vấn về Visa, các thủ tục khi xuất nhập cảnh, hoặc bất cứ trao đổi gì liên quan

※ Cơ quan, công ty đang sử dụng lao động nước ngoài hoặc dự kiến tương lai sử dụng lao động nước ngoài.