公益財団法人山形県国際交流協会 AIRY

ブログ

Trải nghiệm thực tế như là lắng nghe nhu cầu của cư dân là người nước ngoài đã gặp khó khăn tại nơi lánh nạn mô hình để có thể hỗ trợ cho người nước ngoài khi có hiểm họa xảy ra.

 Thời gian Ngày 13 tháng 11(CN)11:30~15:30
Địa điểm Shinjo shimin Plaza (新庄市民プラザ)

Thỉnh giảng 須藤 伸子氏
(Hiệp hội Quốc gia Quản lý đa văn hóa Pháp Nhân NPO)
Số lượng người tham gia 20 người

☞Đăng ký tại đây

Tờ rơi・File PDF đăng

Lịch trình

11:30 Bắt đầu

11:35 Nội dung học
    「Về sinh hoạt tại nơi lánh nạn
     (Lấy ví dụ từ trận động đất lịch sử ở miền Nhật Bản)」
     Trao đổi nhóm
     Làm theo nhóm
13:05 Trải nghiệm “Chuẩn bị và cấp thực phẩm tại nơi sơ tán”
(bao gồm trải nghiệm cấp thực phẩm khẩn cấp)
14:00 Luyện tập「Trải nghiệm sinh hoạt tại nơi lánh nạn」
15:30 Kết thúc