公益財団法人山形県国際交流協会 AIRY

相談窓口

Cùng với các quy định của Nhật Bản về ma túy, các tờ rơi bằng tiếng nước ngoài được dán để thông báo cho mọi người không tàn trữ hoặc sử dụng ma túy.

Những loại thuốc cấm ở Nhật xem tại đây 

ベトナム語