Organizing Course and Events  ( AIRY )

 

Tobiiri World Cafe : Ginaganap tuwing ika-2 Sabado ng buwan, kahit sino ay libreng lumahok sa International                                  Relations Event na ito.

English Communication Course 「Let's talk in English」: Ginaganap 1 beses sa 1 buwan, tuwing ika-3                                                                                                        Sabado ng buwan.

 

Multilingual Comprehensive Course 「Silipin Natin Ang Mundo ...」

 

AIRY Japanese Language Class  ( Intermediate Course・Advanced Course ) 

 

 Coordinator for International Relations (CIR) Multicultural Course

 

Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!
Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

(公財)山形県国際交流協会
990-8580
山形市城南町1-1-1 

霞城セントラル2F
TEL
 023-647-2560 

FAX 023-646-8860