Organizing Course and Events  ( AIRY )

 

Tobiiri World Cafe : Ginaganap tuwing ika-2 Sabado ng buwan, kahit sino ay libreng lumahok sa International                                  Relations Event na ito.

English Communication Course 「Let's talk in English」: Ginaganap 1 beses sa 1 buwan, tuwing ika-3                                                                                                        Sabado ng buwan.

 

Multilingual Comprehensive Course 「Silipin Natin Ang Mundo ...」

 

AIRY Japanese Language Class  ( Intermediate Course・Advanced Course ) 

 

 Coordinator for International Relations (CIR) Multicultural Course

 

Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!

〒990-8580

Yamagata City Jonan-Machi

Kajo Central, 2nd Floor

Yamagata Prefecture International Exchange Center 

Tel: 023-647-2560  Fax. 023-646-8860