Listahan ng mga Foreign Consultation Offices sa Yamagata Prefecture

 

Organization NameTel.no

 Place

     Details

Supporting Language /

   Reception Time

Yamagata Prefecture

International Relations

Center  023-646-8861

FAX:023-646-8860

E-mail:

soudan@airyamagata.org

Yamagata

  City

 

 

Pang araw-araw

na Pamumuhay at

Pangkalahatang

Konsultasyon

InglesMartes ~ Sabado 

    10am ~ 5pm

Intsik: Martes at Biyernes

    10am ~ 2pm

Portuges: Miyerkules

    10am ~ 2pm

Koreano: Huwebes at Sabado

    10am ~ 2pm

Tagalog:  Biyernes     

    10am ~ 2pm

Close tuwing Lunes,Holidays,

End and Beginning of the year

Yamagata City International

Relations Center

023-647-2275

FAX:023-647-2278

 

 

Yamagata

  City

 

 

 

 

 

 

Pangkaraniwang

Konsultasyon

Opening Hour 9:30am ~ 5pm

close tuwing Lunes,Holidays at

sa kasunod na araw kapag nagkataon

na holiday ang lunes,

End and beginning of the year)

English,Chinese,Korean at North Korean

Professional

Consultation

1st and 3rd Wednesday of the month  11am ~ 3pm

Administrative Personnel

Professional Counseling

English,Chinese,Korean/

North Korean

Iba pang lenguwahe; Tagalog,Portuges (Telephone Reservation)

Authorized NPO Foundation

(023-634-9830):

Karaniwang araw

(090-2365-1208):

 Pwede kahit Sabado o Linggo

(FAX:023-634-9884

E-mail:dzb23053@nifty.com

Or link@ivyjapan.ne.jp

Yamagata

  City

Pang araw-araw

na Pamumuhay at

Pangkalahatang

Konsultasyon

Interpreter /

Accompay  Support

(Medical,

Welfare, Law,

Educational

Situations)

Matutugunan anumang oras

English,Chinese,Korean,

  Portuges,Tagalog,Spanish,

 Thai,Russian

Interpretation by phone

Walang bayad hanggang 15 min./

 May bayad kapag tumagal

Kailangan ng reserbasyon kapag personal interview.

Ayon sa regulasyon ng IVY, ang

ibang lenguwahe maliban sa Japanese,Chinese,Korean ay kailaangan mag-share ng

 Transportation fee

(1000~2000)Yen

Para sa detalye, contact us or

see our Homepage

Association for Interna

tional Relations Yonezawa 0238-33-9146

FAX:0238-33-9147

E-mail:yira@omn.ne.jp

Yonezawa

  City

Pang araw-araw

na Pamumuhay at

Pangkalahatang

Konsultasyon

Martes ~ Linggo  10am ~ 5pm (Close tuwing Lunes/ 1st at

3rd Sunday of the month)

English (anytime)

Eksklusibong numero ng konsultasyon sa wikang Intsik: 090-2849-9145

Korean/North Korean

(kailangan ng resrbasyon)

Takahata-machi General

Relations Plaza

0238-52-5702

FAX:0238-52-5701

Takahata

  Town

 

Pang araw-araw

na Pamumuhay at

Pangkalahatang

Konsultasyon

Lunes ~ Biyernes 10am ~ 3:30pm

 English (anytime)

Dewa Shonai Kokusai Mura

0235-25-3600

FAX:0235-25-3605

090-9638-5600(English)

090-9638-5621(Chinese)

090-3645-9627

Korean/North Korean

090-7563-0936Japanese

Tsuruoka

  City

Pang araw-araw na Pamumuhay at

Pangkalahatang

Konsultasyon

Interpetation

(Medical,Education,Welfare

At iba pa)

Martes~Linggo 8:30~5:15 (close

every Monday)

Matutugunan anumang oras sa English,Chinese,

Korean/North Korean. 24oras sa cellphone

Para sa iba pang lenguwahe, kailangan ng reserbasyon:

Tagalog,Spanish,Thai,Russian,Portuges,

Taiwan

Sakata City International Relations Salon

0234-26-5615

 Sakata

  City

Pang araw-araw

na Pamumuhay at

Pangkalahatang Konsultasyon

Lunes ~ Biyernes  9am ~ 4pm

Chinese (anumang oras)

English,Thai, Korean/North Korean, Russian

(kailangan ng reserbasyon)

Association for

International Relation

Relations of Shonai Town

0234-42-0228)  

 Shonai

  Town

 

Pang araw-araw

na Pamumuhay at

Pangkalahatang

Konsultasyon

Lunes ~ Biyernes

 9am ~ 5:15pm

Chinese

Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

なんとかしなきゃ!プロジェクト
なんとかしなきゃ!プロジェクト
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!

〒990-8580

Yamagata City Jonan-Machi

Kajo Central, 2nd Floor

Yamagata Prefecture International Exchange Center 

Tel: 023-647-2560  Fax. 023-646-8860