One Stop Center General Counselling For Foreign Residents

TEL:023-646-8861

 

1 Foreign Counseling For Business

 

○ Iba't ibang uri ng konsultasyon para sa mga kompanya sa loob ng lalawigan            na nais tumanggap ng foreign workers.

○ Maaari pong komunsulta ng personal o kaya sa telepono.

 

【Oras ng tanggapan】Martes ~ Biyernes 10:00~16:00

 

【Tumatanggap din po kami ng konsultasyon sa form na nsa ibaba】

 

 

メモ: * は入力必須項目です

2 Counseling For Foreign Residents(Multilingual Support)

Simula April 1 maaring na pong komunsulta sa wikang Vietnam

Sa mga may pagaalinlangan sa iba't ibang bagay tungkol sa pangaraw-araw na pamumuhay ay maaaring komunsulta sa foreign language. Tumatanggap din po kami ng konsultasyon mula sa kapamilya at kakilalang hapon. それぞれの言語を母国語とする相談員ですので、母国語と日本語の両方の文化や習慣を理解しています。どうぞ、安心してお気軽にお電話ください。

Japanese 火曜日〜土曜日 10:00 - 17:00
English 火曜日〜土曜日 10:00 - 17:00
Korean 木曜日&土曜日 10:00 - 14:00
中国語 火曜日&金曜日 10:00 - 14:00
ポルトガル語 水曜日 10:00 - 14:00
タガログ語 金曜日 10:00 - 14:00
ベトナム語 第2・4土曜日 10:00 - 14:00

Listahan ng mga Foreign Consultation Offices sa Yamagata Prefecture

 

Organization NameTel.no

 Place

     Details

Supporting Language /

   Reception Time

Yamagata Prefecture

International Relations

Center  023-646-8861

FAX:023-646-8860

E-mail:

soudan@airyamagata.org

Yamagata

  City

 

 

Pang araw-araw

na Pamumuhay at

Pangkalahatang

Konsultasyon

InglesMartes ~ Sabado 

    10am ~ 5pm

Intsik: Martes at Biyernes

    10am ~ 2pm

Portuges: Miyerkules

    10am ~ 2pm

Koreano: Huwebes at Sabado

    10am ~ 2pm

Tagalog:  Biyernes     

    10am ~ 2pm

Close tuwing Lunes,Holidays,

End and Beginning of the year

Yamagata City International

Relations Center

023-647-2275

FAX:023-647-2278

 

 

Yamagata

  City

 

 

 

 

 

 

Pangkaraniwang

Konsultasyon

Opening Hour 9:30am ~ 5pm

close tuwing Lunes,Holidays at

sa kasunod na araw kapag nagkataon

na holiday ang lunes,

End and beginning of the year)

English,Chinese,Korean at North Korean

Professional

Consultation

1st and 3rd Wednesday of the month  11am ~ 3pm

Administrative Personnel

Professional Counseling

English,Chinese,Korean/

North Korean

Iba pang lenguwahe; Tagalog,Portuges (Telephone Reservation)

Authorized NPO Foundation

(023-634-9830):

Karaniwang araw

(090-2365-1208):

 Pwede kahit Sabado o Linggo

(FAX:023-634-9884

E-mail:dzb23053@nifty.com

Or link@ivyjapan.ne.jp

Yamagata

  City

Pang araw-araw

na Pamumuhay at

Pangkalahatang

Konsultasyon

Interpreter /

Accompay  Support

(Medical,

Welfare, Law,

Educational

Situations)

Matutugunan anumang oras

English,Chinese,Korean,

  Portuges,Tagalog,Spanish,

 Thai,Russian

Interpretation by phone

Walang bayad hanggang 15 min./

 May bayad kapag tumagal

Kailangan ng reserbasyon kapag personal interview.

Ayon sa regulasyon ng IVY, ang

ibang lenguwahe maliban sa Japanese,Chinese,Korean ay kailaangan mag-share ng

 Transportation fee

(1000~2000)Yen

Para sa detalye, contact us or

see our Homepage

Association for Interna

tional Relations Yonezawa 0238-33-9146

FAX:0238-33-9147

E-mail:yira@omn.ne.jp

Yonezawa

  City

Pang araw-araw

na Pamumuhay at

Pangkalahatang

Konsultasyon

Martes ~ Linggo  10am ~ 5pm (Close tuwing Lunes/ 1st at

3rd Sunday of the month)

English (anytime)

Eksklusibong numero ng konsultasyon sa wikang Intsik: 090-2849-9145

Korean/North Korean

(kailangan ng resrbasyon)

Takahata-machi General

Relations Plaza

0238-52-5702

FAX:0238-52-5701

Takahata

  Town

 

Pang araw-araw

na Pamumuhay at

Pangkalahatang

Konsultasyon

Lunes ~ Biyernes 10am ~ 3:30pm

 English (anytime)

Dewa Shonai Kokusai Mura

0235-25-3600

FAX:0235-25-3605

090-9638-5600(English)

090-9638-5621(Chinese)

090-3645-9627

Korean/North Korean

090-7563-0936Japanese

Tsuruoka

  City

Pang araw-araw na Pamumuhay at

Pangkalahatang

Konsultasyon

Interpetation

(Medical,Education,Welfare

At iba pa)

Martes~Linggo 8:30~5:15 (close

every Monday)

Matutugunan anumang oras sa English,Chinese,

Korean/North Korean. 24oras sa cellphone

Para sa iba pang lenguwahe, kailangan ng reserbasyon:

Tagalog,Spanish,Thai,Russian,Portuges,

Taiwan

Sakata City International Relations Salon

0234-26-5615

 Sakata

  City

Pang araw-araw

na Pamumuhay at

Pangkalahatang Konsultasyon

Lunes ~ Biyernes  9am ~ 4pm

Chinese (anumang oras)

English,Thai, Korean/North Korean, Russian

(kailangan ng reserbasyon)

Association for

International Relation

Relations of Shonai Town

0234-42-0228)  

 Shonai

  Town

 

Pang araw-araw

na Pamumuhay at

Pangkalahatang

Konsultasyon

Lunes ~ Biyernes

 9am ~ 5:15pm

Chinese

Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!
Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

(公財)山形県国際交流協会
990-8580
山形市城南町1-1-1 

霞城セントラル2F
TEL
 023-647-2560 

FAX 023-646-8860