Quầy tư vấn của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội về các vấn đề liên quan đến tiêm phòng vaccine Corona

Trích dẫn thông tin từ trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html


Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội sẽ thiết lập quầy tư vấn về các vấn đề liên quan đến tiêm phòng vaccine Corona từ 9h sáng ngày 15 tháng 2 năm 2021.


Số điện thoại trung tâm tư vấn : 0120-761770 (miễn phí)
Thời gian tiếp nhận:    từ 9h đến 21h


Đối với các trường hợp khiếm thính, vui lòng tham khảo trang web 一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページ別ウィンドウで開く

Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!
Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

(公財)山形県国際交流協会
990-8580
山形市城南町1-1-1 

霞城セントラル2F
TEL
 023-647-2560 

FAX 023-646-8860