Về việc tái nhập cảnh của người có tư cách lưu trú (tái nhập cảnh từ ngày 01 tháng 09 năm 2020)

 

Ngày 22 tháng 07 năm 2020, Chính phủ Nhật Bản quyết định bắt đầu cho phép tái nhập cảnh đối với người có Giấy phép tái nhập quốc hiện tại đã xuất cảnh khỏi Nhật Bản (*), hướng tới việc xem xét từng bước chấp nhận cho nhập cảnh/tái nhập cảnh Nhật Bản đối với người có tư cách lưu trú.
 
(*) Là người xuất cảnh khỏi Nhật Bản đến một quốc gia/khu vực từ trước ngày mà quốc gia/khu vực đó được chỉ định là cấm nhập cảnh Nhật Bản (đối với quốc gia/khu vực được chỉ định cấm nhập cảnh từ trước ngày 02/04/2020 thì sẽ tính là ngày 02/04/2020, cũng được áp dụng tương tự như dưới đây).
 
Lưu ý, đối với người mang tư cách lưu trú được coi là có “lý do đặc biệt” hiện tại đang được cho phép nhập cảnh Nhật Bản như:
 [Người vĩnh trú], [Vợ/chồng của người Nhật Bản v.v.], [Vợ/chồng của người vĩnh trú v.v.] hoặc [Người định cư] (bao gồm cả những người là vợ/chồng hoặc con của người Nhật Bản không có tư cách lưu trú đó) nếu tái nhập cảnh từ ngày 01/09/2020 cũng sẽ được áp dụng tương tự, là cần phải tiến hành xin cấp Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc và xin Giấy chứng nhận xét nghiệm PCR trước khi tái nhập cảnh.

■ Người mang Giấy phép tái nhập quốc (Bao gồm cả Giấy phép tái nhập quốc tự động) đã xuất cảnh khỏi Nhật Bản trước ngày 02/04/2020.         
Cách thức xin cấp Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc, xem 
tại đây.

■ Xin cấp Giấy chứng nhận xét nghiệm
 Đối với biện pháp này, khi tái nhập cảnh Nhật Bản cần phải thực hiện đối sách biên giới hiện hành kèm theo Biện pháp phòng dịch bổ sung là xin cấp Giấy chứng nhận xét nghiệm PCR trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh Việt Nam (※).
 ※Giờ xuất phát của chuyến bay sẽ sử dụng


Mẫu Giấy chứng nhận xét nghiệm PCR về nguyên tắc phải sử dụng mu theo form quy đnh, cơ quan y tế Việt Nam sẽ điền và ký tên vào đó. Trong trường hợp không có cơ sở xét nghiệm cấp ra mẫu này thì cũng có thể nộp theo mẫu tự do, tuy nhiên, sẽ mất thêm thời gian để kiểm dịch và xét duyệt nhập cảnh nên mong nhận được sự thấu hiểu và hợp tác. Mẫu tự do phải được điền toàn bộ các hạng mục bằng tiếng Anh (1) Hạng mục nhân thân (Họ tên, số hộ chiếu, quốc tịch, ngày sinh, giới tính), (2) Nội dung chứng nhận xét nghiệm Covid-19 (Phương pháp xét nghiệm, kết quả xét nghiệm, ngày giờ lấy mẫu, ngày tháng năm quyết định kết quả xét nghiệm, ngày tháng năm trả kết quả xét nghiệm), (3) Thông tin về cơ sở y tế v.v. (Tên cơ sở y tế <Hoặc tên bác sỹ>, địa chỉ cơ sở y tế, con dấu cơ sở y tế <Hoặc chữ ký của bác sỹ>)

参考リンク:

【外務省】

https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html

 

【ベトナムでの日本国総領事館】

https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00200.html

 

 

Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!
Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

(公財)山形県国際交流協会
990-8580
山形市城南町1-1-1 

霞城セントラル2F
TEL
 023-647-2560 

FAX 023-646-8860