Hướng dẫn về hỗ trợ cuộc sống:Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

Khi gặp khó khăn về tiền bạc (chi phí sinh hoạt hay vốn kinh doanh)

 

Khi phải nghỉ làm do bị lây nhiễm Virus Corona chủng mới 

 

Khi cần thiết phải chăm sóc con do các trường như là trường tiểu học đóng cửa tạm thời

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000639237.pdf

Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!
Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

(公財)山形県国際交流協会
990-8580
山形市城南町1-1-1 

霞城セントラル2F
TEL
 023-647-2560 

FAX 023-646-8860