Liên quan đến việc gia hạn thời hạn nộp đơn và thời hạn nhận kết quả thẩm tra liên quan đến nộp đơn(giao nhận thẻ cư trú v.v..)

http://www.moj.go.jp/content/001318906.pdf

○Gia hạn thời hạn nộp đơn

Trước các trường hợp khác nhau liên quan đến ảnh hưởng của bệnh nhiễm trùng virus corona chủng mới , từ góc độ ngăn chận sự lây lan của bệnh nhiễm trùng, là một biện pháp để giảm thiểu sự tắc nghẽn tại nơi tiếp nhận thị thực cư trú, liên quan đến đơn xin phép thay đổi tư cách cư trú và đơn xin phép thay đổi kỳ hạn cư trú của công dân cư trú v.v.. người nước ngoài cư trú kết thúc ngày hết hạn của thời hạn lưu trú trong tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 hay tháng 7(lưu ý)được nhận đơn cho đến 3 tháng sau từ ngày hết hạn thời hạn lưu trú của người nước ngoài này.(ngoài trừ cư dân nước ngoài cư trú bằng {hoạt động đặc định (kỳ hạn chuẩn bị ra khỏi nước)}) 

Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!
Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

(公財)山形県国際交流協会
990-8580
山形市城南町1-1-1 

霞城セントラル2F
TEL
 023-647-2560 

FAX 023-646-8860