Điều kiện làm việc Sổ tay:Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

Tại Nhật Bản, có rất nhiều điều luật bảo vệ người lao động với các nội dung như bảo đảm an toàn, sức khỏe và điều kiện lao động, bồi thường trong trường hợp mắc bệnh, bị thương khi thực hiện công việc hoặc trên đường đi làm, v.v…Dù bạn có quốc tịch ở đâu đi chăng nữa thì những điều luật này cũng sẽ được áp dụng một cách bình đẳng như đối với người Nhật Bản. Tài liệu này sẽ giới thiệu cho bạn những nội dung chính trong Bộ luật lao động của Nhật Bản.

 

Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!
Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

(公財)山形県国際交流協会
990-8580
山形市城南町1-1-1 

霞城セントラル2F
TEL
 023-647-2560 

FAX 023-646-8860