Hướng dẫn về tiền trợ cấp đảm bảo nơi cư trú:Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

Đối với người phát sinh nguy cơ mất nơi cư trú do giảm thu nhập vì nơi làm việc đóng cửa v.v. về nguyên tắc, chính quyền tự quản địa phương sẽ chi trả số tiền tương đương 3 tháng, tối đa 9 tháng tiền thuê nhà cho chủ nhà.

Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!
Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

(公財)山形県国際交流協会
990-8580
山形市城南町1-1-1 

霞城セントラル2F
TEL
 023-647-2560 

FAX 023-646-8860