Chính sách Hỗ trợ tuyển dụng tiếp tục đối với Thực tập sinh kỹ năng hoặc người lao động thuộc diện Kỹ năng đặc định 新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支

Cục Quản lý XNK đưa ra thông báo mới về việc hỗ trợ tuyển dụng và tiếp tục quá trình thực tập kỹ năng đối với TTS gặp khó khăn đối với việc tiếp tục công việc hoặc bị thôi việc do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Sơ lược như sau:
・ Đối tượng: Do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 dẫn tới bị thôi việc, hoặc gặp khó khăn trong việc thực tập kỹ năng của TTS hoặc người nước ngoài đang làm việc với tư cách Kỹ năng đặc định. (Vui lòng liên hệ tới các Cục Quản lý XNK địa phương để được thông báo rõ chi tiết).
・ Tư cách lưu trú và thời hạn: Hoạt động đặc biệt (Tokutei-katsudou) – Được phép lao động – Tối đa kéo dài 1 năm.
・ Hoạt động được phép thực hiện: Tiếp tục thực hiện các nghiệp vụ nhằm tu luyện kỹ năng cần thiết tại cơ quan/tổ chức tiếp nhận lao động người nước ngoài.


※ Tham khảo: https://bit.ly/34Zm6tF(日本語のみ、Chỉ có Tiếng Nhật)

Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh và Tư cách lưu trú
Chính sách Hỗ trợ tuyển dụng tiếp tục đố
PDFファイル 260.2 KB
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!
Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

(公財)山形県国際交流協会
990-8580
山形市城南町1-1-1 

霞城セントラル2F
TEL
 023-647-2560 

FAX 023-646-8860