【THÔNG BÁO QUAN TRỌNG】

Biện pháp đối ứng tại AIRY đối với dịch bệnh Corona hiện nay

 

1. Biện pháp cơ bản:

(1)    Tạm dừng tất cả các sự kiện, tạm dừng việc cho mượn phòng học và phòng tình nguyện.

 

2. Dịch vụ tư vấn:

(1)    Tư vấn qua điện thoại hoặc email sẽ được tiến hành như bình thường.

(2)    Khi tư vấn trực tiếp thì yêu cầu người đến tư vấn xác nhận lịch trình có đi nước ngoài trong vòng 2 tuần trước đó hay không, có sốt hay không, yêu cầu phải rửa tay và mang khẩu trang để phòng ngừa.

 

3. Các lớp học tiếng Nhật tại trung tâm:

(1)    Tất cả học viên phải xác nhận nội dung sau trước khi tham gia vào lớp học.

     Lịch trình có đi nước ngoài trong vòng 2 tuần trước đó hay không

     Có sốt hay không

     Rửa tay trước khi vào phòng học

     Mang khẩu trang

(2)    Mỗi học viên ngồi một bàn, đảm bảo khoảng cách giữa các học viên.

(3)    Mở cửa đều đặn theo thời gian cố định để thông thoáng không khí.

(4)    Yêu cầu tất cả học viên cần hạn chế di chuyển ra khỏi Tỉnh và tránh tụ tập đông người.

 

4.  Các lớp dạy tình nguyện tiếng Nhật bởi công dân trong Tỉnh:

(1)    Khi thực hiện các lớp học này tại Salon của trung tâm, cần phải nộp lại ghi chú rõ ràng về thông tin liên lạc của tất cả thành viên tham gia

(2)    Đối với tất cả thành viên tham gia, cần phải nộp cho trung tâm bảng thông tin gồm những nội dung dưới đây

     Lịch trình có đi nước ngoài trong vòng 2 tuần trước đó hay không

     Có sốt hay không

     Rửa tay trước khi tham gia lớp học

     Mang khẩu trang

(3) Yêu cầu tất cả thành viên tham gia cần hạn chế di chuyển ra khỏi Tỉnh và tránh tụ tập đông người.

Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!
Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

(公財)山形県国際交流協会
990-8580
山形市城南町1-1-1 

霞城セントラル2F
TEL
 023-647-2560 

FAX 023-646-8860