· 

Mga Hakbang Ng AIRY Sa Pagiwas Sa Corona Virus

 

Mga Hakbang Ng AIRY Para Sa Mabilis Na Pagiwas Sa Lumalaganap na Corona Virus

 

                                                              March 31,2020

 

 

 

 

 

1 Karaniwang Pagtanggap

 

 1. Pansamantala po naming ikakansela ang mga events at pagpapahiram ng Training Rooms at Volunteer Room.

 

2 Counseling

 

 1. Karaniwan po pa ring ipatutupad ang mga couseling sa telepono o email.

 2. Kapag personal counseling naman, kinakailangan ay walang history na galing sa ibang bansa sa loob ng 2 linggo at kumpirmadong walang lagnat, hinihiling po namin ang paghugas ng kamay at paggamit ng mask.

 

3 Japanese Language Class na organize ng AIRY

 

 1. Para po sa lahat ng kasali, bago isagawa ay kailangang alamin ang mga sumusunod:

 

 • Mayroon o walang travel history sa ibang bansa sa loob ng 2 linggo

 • Mayroon o walang lagnat

 • Bago isagawa ay kailangang maghugas ng kamay

 • Kailangan ay naka-mask

 

 1. Para sa kaligtasan, mayroong pagitan ang upuan sa bawat lamesa ng classroom.

 2. Para sa bentilasyon, ang pintuan ay bubuksan sa nasabing oras.

 3. Para sa lahat ng kasali, hinihiling po namin na pigilan ang sarili sa pagpunta sa ibang Prepektura at umiwas sa tatlong mga lugar (kulob na kwarto, dikitan na lugar, maraming tao)

 

4 Volunteer na pagtuturo ng Japanese lesson sa mamamayan ng Prepektura

 

 1. Sa mga gagawing japanese lesson sa reception hall at iba pa, ang lahat po ng kasali ay kailangang magsulat at magsubmit ng contact number.

 2. Isa-submit po sa asosasyon ang mga isinagawang listahan na nakumpirmang mga bagay sa ibaba:

  Mayroon o walang travel history sa ibang bansa sa loob ng 2 linggo

  Mayroon o walang lagnat

  Bago isagawa ay kailangang maghugas ng kamay

  Kailangan ay naka-mask

 3. Para sa lahat ng kasali, hinihiling po namin na pigilan ang sarili sa pagpunta sa ibang Prepektura at umiwas sa tatlong mga lugar (kulob na kwarto, dikitan na lugar, maraming tao)

 

 

 

Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!
Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

(公財)山形県国際交流協会
990-8580
山形市城南町1-1-1 

霞城セントラル2F
TEL
 023-647-2560 

FAX 023-646-8860