· 

Mga Event Para Sa Buwan Ng November

 

Araw

Oras

Mga Event

Lugar

  Biyernes

 

   10:30am

 

   

            JLC General Intermediate Class

 

Training Room

       2

   Sabado

 

 2pm

               

                   Silipin Natin Ang Mundo 2

                          South America

 

Reception

Hall

 5

   Martes

 

 

   10:30am

     

             JLC General Intermediate Class

 

Training Room A

   

 

 7

  Huwebes

 

   10:30am

 

   

        JLC Let’s go to Intermediate Class

 

Training Room A

 

    6:30pm

   

             JET Japanese Language Class

 

Training Room B

       8

  Biyernes

 

    10:30am

    

               JLC Let’s go to Intermediate Class

 

 

Training Room A

       9

   Sabado

 

       2pm

 

                          

                               World Café

                         (Explore in English)

 

 Reception Hall

  

 

  12

Martes

 

 

  9:15am

 

          

                              Disaster Drill

 

Kajo Central

 

 

   10:30am

 

       

                  JLC General Intermediate Class

 

Training Room A

   

  14

  Huwebes

 

   10:30am

 

      

                JLC Let’s go to Intermediate Class

 

Training Room A

 

     6:30pm

 

 

   JET Japanese Language Class

 

Training Room B

      15

   Biyernes

 

    10:30am

 

     

                    JLC General Intermediate Class

 

Training Room A

  

 

16

   Sabado

   

 

      10am

 

 

      Group Study for

Japanese Language Supporters

 

Training Room A

 

      2pm

        

                            Let’s talk in English!

 

Training Room

      17

   Linggo

 

       2pm 

          

                             CIR Delivery Lecture

 

 

Kajo Gakuen

 

      19

   Martes

 

    10:30am

 

    

                  JLC General Intermediate Class

             

 

Training Room A

      21

  Huwebes

 

    10:30am

 

 

                JLC Let’s go to Intermediate Class

 

Training Room A

      22

  Biyernes

 

 

    10:30am

 

      

                 JLC General Intermediate Class

Training Room A

      26

    Martes

 

    10:30am

   

                 JLC General Intermediate Class

Training Room A

      28

  Huwebes

 

 

     10:30am

 

       JLC Let’s go to Intermediate Class

 

Training Room A

      29

   Biyernes

 

 

      10:30am

 

      JLC General Intermediate Class

Training Room A

      30

    Martes

 

     10am

    

                       IVY Legal Group Study  

Sougou Fukushi

 

 

Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!
Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

(公財)山形県国際交流協会
990-8580
山形市城南町1-1-1 

霞城セントラル2F
TEL
 023-647-2560 

FAX 023-646-8860