6th Foreign Caregiver Networking

       

         

 

             6th Foreign Caregiver Networking

 

    Ngayon naman, katulad rin ng mga ginawa 

natin nung  nakaraang mga pagtitipon, sama-sama tayong magpapalitan ng mga impormasyon at mga formal quoits.

 

Oras at araw: Nov. 6, 2016 (linggo) 10~11:30am

 

Lugar: Tokubetsu Rojinb Home Naga-machi Sou

           (Yamagata-shi Naga-machi Sou 751)

 

Tel: 023-684-2391

 

In charge: Tedsuka/ Yan

 

第6回交流会参加申込書.pdf
PDFファイル 45.3 KB
Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

なんとかしなきゃ!プロジェクト
なんとかしなきゃ!プロジェクト
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!

〒990-8580

Yamagata City Jonan-Machi

Kajo Central, 2nd Floor

Yamagata Prefecture International Exchange Center 

Tel: 023-647-2560  Fax. 023-646-8860