LIBRENG KONSULTASYON

 Foreign ImmigrationAksidente sa TrapikoPamana

Libreng Konsultasyon

Ang Notary Public ay tutugon sa ating mga konsultasyon

 Ang mga administrative notary public ay laging tumutulong malutas ang ating mga alalahanin sa pamumuhay. Upang mas lalong mapalapit sa lahat, ang mga notary public na napapaloob sa Notary Public Association ng Yamagata Prefecture ay magsasagawa ng konsultasyon.Tutugunan ng ibat ibang espesyalista ng notary public ang ating mga katanungan, ito po ay libre at maaari kyong pumunta dito kahit walang reserbasyon.

 Kailan:  December 19, 2015  (Sabado)

 Saan:  Kajo Central  (Yamagata Station West Entrance)

 Klase ng Konsultasyon:Foreign Immigration Procedure

                       Traffic Accident

                       Inheritance」「Pamana

<Free Consultation Office>

Yamagata Prefecture Notary Public Association

Immigration Working Group Office

 (Tel. 080-1672-8765)

Traffic Accident Working Group Office

                                                                                                            (Tel. 023-674-7024)

 

Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!
Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

(公財)山形県国際交流協会
990-8580
山形市城南町1-1-1 

霞城セントラル2F
TEL
 023-647-2560 

FAX 023-646-8860