LIBRENG KONSULTASYON SA TULONG NG MGA ESPESYALISTA PARA SA MGA DAYUHANG NANINIRAHAN SA JAPAN

LIBRENG KONSULTASYON SA TULONG NG MGA ESPESYALISTA PARA SA DAYUHANG                          NANINIRAHAN SA JAPAN


Kailan: Nobyembre 15, 2015 (Linggo)

Oras:  1pm ~ 3:30pm

Lugar:  Shinjuku Kabuki-cho Kenkou Plaza  

              Hygeia 11flr.

(Lalakarin ng 7min. mula East Exit ng Shinjuku Station・Lalakarin ng 2min. mula Seibu-Shinjuku Station)


 Maaaring komunsulta kung mayroong mga problema o alalahanin sa status of residence,visa, pag-aasawa o diborsyo, aksidente, problema sa trabaho, buwis, pensyon, insurance, DV (domestic violence) at iba pa. Ang konsultasyon ay libre at konpidensyal. Bibigyan ng prayoridad ang  may reserbasyon at maaari din magpa-konsulta kahit hindi nakapagpa-reserba.

 Mayroong taga-translate kung kinakailangan:

sa wikang Ingles, Intsik, Espanyol, Tagalog, Nepal,

Romania. Komunsulata lamang para sa iba pang lengguwahe.

Para sa ibang detalye : Tignan lamang sa website

     http://www.cinga.or.jp/  ・   CINGA click

Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!
Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

(公財)山形県国際交流協会
990-8580
山形市城南町1-1-1 

霞城セントラル2F
TEL
 023-647-2560 

FAX 023-646-8860