Hinihingi po namin ang inyong Kooperasyon sa Survey ng Center for International Relations in Yamagata Prefecture Year 2014

Para sa mga gumagamit ng AIRY at Center for International Relations in Yamagata Prefecture, kami po ay nagsasagawa ng survey questionnaire upang makapag-bigay sa inyo ng mas mabuting serbisyo.Nais po naming marinig ang inyong mga mungkahi.

 

 

<Paraan sa pagsagot ng questionnaire>

1 Naka-sulat po sa ibaba ang 6 na language edition.Pumili lang po ng 1 sa ibaba at pindutin para lumabas ang napiling questionnaire form.

 

Japanese

Ingles

Intsik

Korean at North Korean

Portuges

Tagalog

 

2 Paki-sagutan lang po ang form.

 

3 At ang huli,pindutin lang po ang Sendna nakasulat sa ibaba na pahina para matapos.

 

  Wala pong isusulat na pangalan sa questionnaire.

 

 

Hangganan: Mula October 1, 2014(Miyerkules) December 26, 2014(Biyernes)

Nagsasagawa:(Public Foundation) AIRYAssociation for International Relations of Yamagata Prefecture

Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!

    Follow us on Instagram!

〒990-8580

Yamagata City Jonan-Machi

Kajo Central, 2nd Floor

Yamagata Prefecture International Exchange Center 

Tel: 023-647-2560  Fax. 023-646-8860