AIRY Japanese Language Class

                                        2nd Semester  2014

 

AIRY JAPANESE LANGUAGE CLASS

 

Sabay-sabay po tayong mag-aral ng Japanese!

 

 

*Kailan? : August 28, 2014 (Huwebes) ~

          December 11, 2014 (Huwebes)

          Tuwing Martes at Huwebes     30 Class

 

*Anong Uri ng Klase? :

  ☼ Pang-araw – Intermediate Class   10:30~12:30pm

 

Layunin: Matutunan ang pangkalahatan na 4 na skill

(abilidad sa pagbasa,pagsulat,pandinig at pagsasalita)

 

            OR

 

Pang-gabi – N2 Class    6:30~8:30pm

 

Layunin: Pag-aralan ang 5 fields ng JLPT(Japanese

Language Proficiency Test) • (kanji,vocabulary,

grammar, abilidad sa pandinig at pagbasa)

at ipasa ang N2 Exam.!

 

Hosted By: AIRY

Loading

ラジオ

「やさしい日本語を学ぼう」

過去放送分はここから

聴けます(画像をクリック)

外国人に伝わりやすい

「やさしい日本語」

作成の手引き

※ご希望の方はご連絡

ください。

Click here to see AIRY's Facebook Page!
Click here to see AIRY's Facebook Page!
Follow AIRY on Twitter!
Follow AIRY on Twitter!

    Follow us on Instagram!

〒990-8580

Yamagata City Jonan-Machi

Kajo Central, 2nd Floor

Yamagata Prefecture International Exchange Center 

Tel: 023-647-2560  Fax. 023-646-8860